top of page
搜尋
  • 作家相片Kwan Yu

低成本幫IG shop拍手鏈宣傳片!

已更新:2021年8月2日

平時幫client拍廣告都需要好多錢好多人力物力,但我哋呢啲 intern仔可以點樣拍到好嘅宣傳片?🤔 我哋今次邀請到一間賣手飾嘅ig shop—— Joyssories嘅店主來同我哋一齊用$100嘅budget拍條20秒左右嘅宣傳片✨ 其實低成本都可以拍到好睇嘅作品!10 次查看0 則留言
bottom of page